ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ 3ο ΤΟΜΕΑ  

  + ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

+ ΕΡΓΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ  

  + ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΟΥ WEB  

  + ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  

  + ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ  

  ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΥΠΟΥ  

  + ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ  

reunião de negócios